Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach-Centrum Onkologii

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH
Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIENIA OD TYTONIU ORAZ PRZEPROWADZANIA MINIMALNYCH INTERWENCJI ANTYTYTONIOWYCH
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach  z zakresu diagnostyki oraz leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT) oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych. Szkolenia realizowane są w ramach  Programu pn. Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych, prowadzonego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
W ramach projektu przedstawiciele personelu medycznego będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu składającym się z części wykładowej i warsztatowej.
Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:
 • charakterystyka zespołu uzależnienia od tytoniu,
 • model teoretyczny procesu zaprzestania palenia i jego implikacji praktycznych,
 • diagnostyka uzależnienia oraz leczenie farmakologiczne ZUT,
 • wsparcie behawioralne pacjenta,
 • praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in.: choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, kobiety ciężarne),
 • specjalne zagadnienia związane z procesem rzucania palenia (m.in.: żywienie, aktywność fizyczna),
 • prowadzenie minimalnej interwencji,
 • przeciwdziałanie nawrotom.
Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętności prowadzenia leczenia ZUT, który pozwala na zawieranie kontraktu z NFZ na leczenie uzależnienia od tytoniu w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) (Dz. U. poz 1505 z późn. zm.).
Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.X.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy otrzymują 10 punktów edukacyjnych.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest więcej niż 50 km od miejsca szkolenia przewidziana jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu.
Zapraszamy również studentów. ;)
Harmonogram szkoleń oraz rejestracja: https://szkoleniazut.coi.pl/.
Więcej informacji: Irena Przepiórka, Sylwia Boroń
e-mail: szkoleniazut@coi.pl; telefon:  +48 22 570 8661;  22 750 8636 lub 794 777 998
 
 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIENIA OD TYTONIU ORAZ PRZEPROWADZANIA MINIMALNYCH INTERWENCJI ANTYTYTONIOWYCH
 
 ​
Warszawa 14.06-15.06.2019 r.
 Olsztyn 03.09-04.09.2019 r.
 Wrocław 14.09.2019 r. 
Warszawa 27.09-28.09.2019 r.
 Kraków 12.10.2019 r. 
Warszawa 21.10-22.10.2019 r. 
Białystok 16.11.2019 r 
Kraków 22.11-23.11.2019 r 
Warszawa 9.12-10.12.2019 r.
 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek w ramach projektu "Nie trać głowy!"

 Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie ma przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest skierowany do placówek udzielających świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w następujących województwach:
          mazowieckim,
 • śląskim,
 • małopolskim,
 • podkarpackim,
 • warmińsko-mazurskim.
 
Je    Z przyjemnością informujemy iż jest to pierwszy pilotażowy program w Polsce, a jego idea spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek medycznych w kraju. Profilaktyka i leczenie nowotworów głowy i szyi staje się coraz częstszym tematem dyskusji. Nadrzędnym celem jest wdrożenie oraz rozwój działalności w zakresie  programów profilaktyki nowotworów głowy i szyi, a tym samym realne wsparcie pacjentów. Najważniejszymi dla realizacji idei projektu osobami są  lekarze i pielęgniarki, którym oferujemy  możliwość  podnoszenia kwalifikacji w zakresie praktycznych umiejętności diagnostyki oraz opieki nad pacjentem onkologicznym. Udział w szkoleniu ma przynieść  korzyści nie tylko uczestnikom, ale również placówkom. Otworzy możliwość udziału w przyszłych programach profilaktycznych, a w pełni przeszkolony personel to możliwość kontraktowania świadczeń. 
Działanie w kierunku redukcji występowania nowotworów głowy i szyi jest istotne ze względu na częstość występowania a także uciążliwość leczenia dla pacjenta.
Uważamy, że przede wszystkim, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy i doświadczeniu lekarzy oraz pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mają pierwszy, najczęstszy kontakt z pacjentami, jesteśmy w stanie znacznie redukować ryzyko zachorowań.
Szkolenie jest bezpłatne i zostanie zrealizowane w kilku terminach aby umożliwić uczestnikom elastyczne dostosowanie względem pracy i innych obowiązków. Uczestnikom szkolenia zapewniamy noclegi, catering oraz zwrot kosztów dojazdu ( w przypadku odległości powyżej 50 km) 
Aby osiągnąć zamierzone efekty, bardzo ważna jest wzajemna współpraca, w związku z tym uprzejmie  prosimy  o udostępnienie informacji na temat projektu placówkom, które Państwo znają.
W załączeniu przesyłamy oficjalne zaproszenie do udziału w Programie oraz szczegółowe informacje.
 W Przypadku zainteresowania prosimy najpierw o odpowiedź meilową na adres sylwia.boron@coi.pl .
 
Poniżej zamieszczam link do zapytania ofertowego na naszej stronie internetowej(bardzo ważnym jest zapoznanie się z treścią):
 
LINK ---> OTWÓRZ
 
Termin zgłaszania placówek: 31.05.2019r. W przypadku braku możliwości zgłoszenia
kandydatury w wyznaczonym terminie, prosimy o informację.
 
 
Odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe prosimy składać w wersji elektronicznej, w formie skanów na adres meilowy beata.dymek@coi.pl
W razie jakichkolwiek  pytań pozostaję do dyspozycji.


Zaproszenie w pdf ---> POBIERZ

Zaproszenie oraz program Konferencji naukowo-szkoleniowej Misja – ofiarność – zaangażowanie pielęgniarek i położnych w obronie niepodległości. Zmiany standardów i kompetencji zawodowych na przełomie XX-XXI wieku 13 czerwca 2019 r., która odbędzie się

Zaproszenie ---> POBIERZ

Program konferencji ---> POBIERZ

 

informacja o konferencji pt Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej

W załączeniu pismo Pani Zofii Małas - Prezes NRPiP dot. informacji o konferencji pt Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej, która odbędzie się 10 września 2019 r. w Warszawie.
Link do konferencji ---> LINK

Ponadto, w załączniku program konferencji w formacie .pdf. ---> POBIERZ
Pismo Prezes NRPiP ---> POBIERZ
 

III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej

W dniach 11-12 października 2019 r organizowane jest  III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej w Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych. W trakcie obrad specjaliści przedstawią stan wiedzy, ciekawe przypadki i praktyczne wskazówki z zakresu pediatrii, dermatologii dzieci i dorosłych, położnictwa, chorób układu oddechowego, psychiatrii, żywienia, szczepień etc.

Program ---> POBIERZ


 

III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna”, 20.09.2019, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Spotkanie naukowe kierowane do pielęgniarek operacyjnych pt. III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Wyzwanie  na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia  wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna”, 20.09.2019, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Treść w załaczniku ---> POBIERZ

Program konferencji ---> POBIERZ

 

Szkolenia elearning Nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej 2019Szanowni Państwo,
 
w załączeniu przesyłam zaproszenie do udziału w szkoleniu e-learning Nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej 2019 w serwisie LINK
 
Patronat merytoryczny nad szkoleniem objęło Polskie Towarzystwo Położnych i Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych.
 
Szkolenie zostały wpisane do rejestru kursów dokształcających.
 

Konferencja PaliatywnaSzczegółowe informacje o konferencji dostępne są w linku ---> LINK

oraz na stronie organizatora ---> LINK


Konferencja BOIRON 28.05 Warszawa


"Położna w świecie nauki i praktyki"

Zaproszenie na II Konferencję „Położna w świecie nauki i praktyki”,
której organizatorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie.  Wydarzenie odbędzie się 24-25 maja br. w Warszawie.
Kierownikiem Naukowym konferencji jest prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska.  


Zaproszenie ---> POBIERZ
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych