Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Korespondencja z MS w zakresie wynagordzenia pielegniarek

Korespondencja z Ministerstwem Sprawiedliwości dotycząca wzrostu wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla osób
pozbawionych wolności oraz odpowiedź Ministerstwa.

Załacznik ----> POBIERZ

Ogłoszenie - pielęgniarka do pracy

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie ul. Kletówki 7 zatrudni
pielęgniarkę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca od zaraz).
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 13 49 219 10.  

Krosno, dnia 15 listopada 2018 r.

podwyżki dla służby więziennej

Odpowiedz na Apel Nr 9/VII/2018 Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nieobjęcia pielęgniarek zatrudnionych w Służbie Więziennej Porozumieniem z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Załacznik ---> POBIERZ

NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu ul. Długa 1 zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu   603 985 070
Iwonicz, dnia 24 października 2018 r.
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji: “RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent”

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Utworzenie grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej celem stało się opracowanie klucza postępowania w przypadkach nadinterpretacji przepisów oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

PORADNIK ---> POBIERZ

podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń w służbie więziennej


W załączeniu pismo Pani Prezes NRPiP Zofii Małas dotyczące podjęcia działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie Zdrowia.

Załacznik ---> POBIERZ

 

NOWE NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


19 października br. w Dzienniku Ustaw poz. 2012 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W załączniku Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Stanowisko Nr 4 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

z dnia 23 października 2018 r. w sprawie protestu pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku skierowane do:
  1. Zarządu Powiatu w Sanoku
  2. Dyrektor SPZOZ w Sanoku
Załącznik: --->  Stanowisko Nr 4 Prezydium ORPiP w Krośnie

informacja o szkoleniu PARPA

Szanowni Państwo
W załączeniu przekazuję informację o szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Załaczniki:

Pismo NRPiP szkolenie PARPA ---> POBIERZ

Zaproszenie na szkolenie ---> POBIERZ

Karta zgłoszeniowa ---> POBIERZ

 
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych