Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Praca na stanowisku pielęgniarka/ pielęgniarz

"Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 4a zatrudni osobę na stanowisku pielęgniarka/ pielęgniarz w wymiarze 1 etatu.

Przewidywany termin zatrudnienia od 1.09.2021r. Praca zmianowa.

Wymagane : posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza. Mile widziane doświadczenie zawodowe.

Osobą do kontaktu jest Pani Renata Kniaziewicz tel. 134363453, 134367399,

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres mailowy: dpskrosno@wp.pl "

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) 800 137 200

Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej


Treść Apelu ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ

Wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r.

LINK

Pismo z Ministerstwa Zdrowia oraz materiał informacyjny pn. Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich pomiaru w ramach realizacji Narodowego Fudnuszu Zdrowia (NPZ)

Załączniki:

Nierówności w zdrowiu i znaczenie ich pomiaru ---> POBIERZ

Minister Zdrowia z upoważnienia - pismo do Rady ds. ZP oraz instytucji wskazanych w NPZ ---> POBIERZ

Pismo dot. oferty nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny.


Załącznik ---> POBIERZ

 

List otwarty do pacjentów podpisany przez przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zawodów medycznych.


Załącznik ---> POBIERZ

 

WAŻNE-PRZECZYTAJ INFORMACJE O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW W PODMIOTACH LECZNICZYCH I ZWIĄZANYCH Z TYM ZMIANAMI WYNAGRODZEŃ

O minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych i związanych z tym zmianami wynagrodzeń

Pobierz pytania NIPiP dotyczące wynagrodzeń w formacie PDF ---> POBIERZ

Pobierz odpowiedź MZ w formacie PDF ---> POBIERZ

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2021 r.

W dniu 22.06. br. weszła w życie ustawa z dnia 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1104) zwana dalej „ustawą”.

Zgodnie z przyjętymi zmianami podwyższono współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy, co będzie skutkowało podniesieniem kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych.

W załącznikach:

Podwyżki 2021 ---> POBIERZ

Ustawa ---> POBIERZ
 

Położnictwo – nowy kierunek studiów w KPU w Krośnie

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych