Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Korespondencja w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia skierowane do Premiera


Pismo ---> POBIERZ

Załącznik ---> POBIERZ

Odpowiedz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie zatrudniania pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej na zasadach wynikających z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 20

Pismo ---> POBIERZ

Odpowiedź ---> POBIERZ
 

Informacja Komitetu Strajkowego z dnia 12 października 2021 r.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia spotkał się po raz ostatni z przedstawicielami Ministra Zdrowia w czwartek, tj.  7 października br. Na spotkaniu tym Minister Zdrowia przedstawił swoją wizję porozumienia, które:

– nie było w żadnym punkcie uzgodnione z Komitetem, dlatego nazywamy go NIEPorozumieniem.

– nie było kompromisem, a jedynie było pretekstem dla Ministra Zdrowia do zerwania negocjacji i przeniesienia rozmów do Zespołu Trójstronnego. Zdaniem Ministra większość postanowień, żeby wejść w życie musiałby być zaakceptowana przez Trójstronny Zespół przy MZ, który w ocenie Komitetu nie jest reprezentatywny dla wszystkich grup zawodowych i doprowadził do wprowadzenia złej, krzywdzącej ustawy.

Stanowiska nr 54 i 55 Prezydium NRPiP podjęte na posiedzeniu w dniu 5 października 2021 r.

Stanowisko nr 54 ---> POBIERZ

Stanowsiko nr 55 ---> POBIERZ
 

PROTEST

Szanowni Państwo
 
Trwa protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych
 
Musimy wspomóc Koleżanki i Kolegów w walce o nasze, lepsze jutro.
 
Pomóżmy protestującym w organizacji dalszych działań.

W dniu 18 października dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa podkarpackiego.
 
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem do Białego Miasteczka.
 

Chęć udziału na Dyżur w Białym Miasteczku proszę zgłaszać do Sekretariatu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie nr tel.: 13 43 694 60 lub na adres e-mail: biuro@oipip.krosno.pl do dnia 14 października 2021 roku do godz. 14.00.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY.
 

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH KOMITETU ZE STRONĄ RZĄDOWĄ 07.10.2021

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH KOMITETU ZE STRONĄ RZĄDOWĄ 06.10.2021

Szczepienia przeciw grypie na sezon 2021/2022

Protest Ochrony Zdrowia: KOMUNIKAT PO ROZMOWACH KOMITETU ZE STRONĄ RZĄDOWĄ 28.09.2021

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych