Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Uzgodnienia dotyczące realizacji Porozumienia z 9.07.2018 r.

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się (24.01.) kolejne spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego dotyczące realizacji Porozumienia z  9 lipca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z trwałą gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych po 3 marca 2020 r. Do konsultacji społecznych maja być przekazane projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Raport badawczy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń krzywdzenia dzieci


Raport w załączniku ---> POBIERZ
 

Stanowisko Nr 31 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku

Stanowisko Nr 31

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

 skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Zenona Ortyla

Prezydium NRPiP działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) zwraca się z  apelem  do organu założycielskiego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie o pilne podjęcie działań w związku z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora Szpitala zawartych w wystąpieniu Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2019 roku skierowanym do Dyrektora Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.

Stanowisko Nr 32 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 roku

Stanowisko Nr 32

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej

skierowane do Ministra Zdrowia prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego, Rzecznika Praw Pacjenta- Bartłomieja Chmielowca,  Rzecznika Praw Obywatelskich- dr hab. Adama Bodnara

 

Prezydium NRPiP działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) wyraża ogromne zaniepokojenie coraz częstszymi bezpośrednimi atakami na osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej w trakcie realizacji i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym zwracamy  się z  apelem  do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie działań mających na celu realne zagwarantowanie personelowi medycznemu bezpieczeństwa wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych.

Konkurs na najlepszą położną Polski rozstrzygnięty

Janina Frączek wygrała szósty ogólnopolski konkurs na najlepszą położną w Polsce, zdobyła 960 głosów i wyprzedziła 518 konkurentek z całego kraju. Konkurs wyłonił trzy laureatki ogólnopolskie i najlepsze położne w poszczególnych województwach.

POWOŁANIE KONSULTANTÓW

Miło nam jest poinformować Państwa, że nasza koleżanka Pani Beata Barańska została nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa.

                                                               Serdecznie gratulujemy.

Ankieta

Szanowni Państwo,

Przesyłam  link do informacji o ankiecie dotyczącej agresji z prośbą o wypełnienie.

LINK

Wybrano najlepsze położne w Polsce

W ogólnopolskim konkursie „Położna na medal”, organizowanym po raz szósty przez Akademię Malucha Alantan, udział wzięło 519 położnych z całej Polski.  Głosy na nominowane położne można było oddawać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku. Oddawanie głosów odbywało się na stronie www.poloznanamedal.info

Najlepszą okazała się Janina Frączek zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym.Laureatka od 32 lat wykonuje zawód położnej. Jak sama podkreśla, położna to najpiękniejszy zawód świata, to zaszczyt uczestnictwa w cudzie narodzin. Towarzyszenie rodzicom w przyjściu na świat dziecka to niezapomniane chwile, dające ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. W oczach pacjentek Janina Frączek jest POŁOŻNĄ NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE. 
 
Pragniemy dodać, że Pani Janina Frączek również zdobyła I miejsce w województwie podkarpackim w organizowanym konkursie.
Serdecznie gratulujemy


OGÓLNOPOLSKIE LAUREATKI KONKURSU

1.       Janina FRĄCZEK / Krosno, województwo podkarpackie
2.       Ewa KLIK / Warszawa, województwo mazowieckie
3.       Danuta PRZYBYŁKO / Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie
 

Położna na medal to kampania społeczna, której pierwsza edycja miała miejsce w 2014. Kampania popularyzuje zawód położnej i jej ważny udział w opiece okołoporodowej w Polsce. Podstawowym celem kampanii „Położna na medal” jest zwrócenie uwagi na konieczność podnoszenia i wdrażania w życie standardów opieki okołoporodowej w Polsce. Kluczowym elementem kampanii jest informowanie o roli położnych, jej kompetencjach i odpowiedzialności w standardach opieki okołoporodowej. Patronat nad kampanią objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku oraz Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni.
Mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal.

Wywiad radia Rzeszów z Panią Janiną Frączek, można odsłuchać na stronie internetowej radia: LINK

 

Najlepsze położne w kraju wybrane


 

Tytuł „Położnej na medal” otrzymała Janina Frączek z Krosna

Najlepsza położna w Polsce, która wygrała szósty ogólnopolski konkurs „Położna na medal”, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Janina Frączek zdobyła 960 głosów i wyprzedziła 518 konkurentek z całego kraju. Konkurs wyłonił trzy laureatki ogólnopolskie i najlepsze położne w poszczególnych województwach. Pamiątkowe medale mistrzowskim położnym zostaną wręczone w trakcie uroczystej gali 13 marca w Warszawie. Pomysłodawcą plebiscytu i kampanii społeczno-edukacyjnej prowadzonej pod tą samą nazwą jest AMA – Akademia Malucha Alantan, a mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal.

Patronat honorowy nad kampanią i konkursem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Patronat merytoryczny sprawują: Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni oraz Polskie Centrum Edukacji.

Najlepsze położne w Polsce

Głosowanie w konkursie, w którym już po raz szósty wyłoniono trzy najlepsze położne w kraju i najlepsze położne w poszczególnych województwach, trwało od 1 kwietnia i zakończyło się 31 grudnia. Zwyciężczyni, Janina Frączek z Krosna (960 głosów) jest położną od 32 lat. Drugie miejsce zajęła Ewa Klik z Warszawy (814 głosów), a trzecie Danuta Przybyłko z Dąbrowy Górniczej (789 głosów).
 

Ogólnopolska KonferencjaKomunikat NIPIP ---> POBIERZ

Program Konferencji ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych