Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

Wytyczne MZ ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Aktualizacja Zaleceń dla pielegniarek diabetologicznych diabetologicznych COVID-19 ---> POBIERZ

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź z NFZ ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP ---> POBIERZ

Pismo do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIERZ

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIERZ

Odpowiedź z MZ ---> POBIERZ

 

W walce z koronawiursem liczy się każda złotówka!

Dostarczająca rozwiązania marketingowe firma RTB House przekazała Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, fundusze na zakup środków do ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.

.

Jeśli nie my, to kto? Razem walczmy z koronawirusem!
Kupmy niezbędne środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.

 

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pragniemy serdecznie podziękować  sponsorowi - firmie dostarczającej rozwiązania marketingowe RTB House za okazane wsparcie oraz NIPiP za przekazanie darowizny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 

Stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Załącznik ---> POBIERZ
 

Korespondencja dotycząca problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Pomocy Społecznej

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS ---> POBIERZ
Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIER

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2020 r. ---> POBIERZ

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ
 

Dofinansowanie do komputerów przenośnych dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki i położne mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z zakupem komputerów przenośnych wykorzystywanych do wystawiania recept w postaci elektronicznej. O taką możliwość postulowała Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prawo do skorzystania z dofinansowania mają pielęgniarki i położne (świadczeniodawcy) posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń pielęgniarki i położnej.

W szczególności pielęgniarki i położne mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup służbowych komputerów przenośnych wykorzystywanych do wystawiania e-recept. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na ten cel maksymalnie 1,5 mln zł.

Warunkiem otrzymania przez pielęgniarkę, położną dofinansowania do poniesionych wydatków jest złożenie wniosku do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie:
Załacznik nr 1 ---> POBIERZ
Załacznik nr 2 ---> POBIERZ
Załacznik nr 3 ---> POBIERZ
Załacznik nr 4 ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 2 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo do MZ ---> POBIERZ

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych