Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Znamy najlepsze położne w Polsce w 2015r.

II edycja konkursu "Położna na medal" rozstrzygnięta


 

XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5. Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.
 

Komunikat Komisji do spraw położnych

Komisja do spraw położnych działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się chętnych położnych do pracy w wyżej wymienionej Komisji. Termin zgłaszania do 30 kwietnia 2016 r.
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejsce pracy, adres zamieszkania, adres e- mail i numer telefonu.
 

Pomoc dla Domu Seniora Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH zwraca sie z prośbą o pomoc w realizacji projektu Domu Seniora Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej.

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC)

Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. "JAKOŚĆ WYKŁADNIKIEM OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ"

29-30.04. 2016 r. Centrum Onkologii w Bydgoszczy Park  Aktywnej Rehabilitacji i Sportu ul. dr I. Romanowskiej 2

GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA - Studia podyplomowe w Brzozowie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
w porozumieniu z Podkarpackim Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie ogłasza: Nabór na studia podyplomowe doskonalące Geriatria i opieka długoterminowa

Akademia Kontroli Zakażeń Szpitalnych 15-17 czerwiec 2016 r. Kraków

VI Krajowa konferencja Medycyny Pracy w środowisku pielęgniarek i położnych Gdańsk, 27-29 kwiecień

Sprawozdanie z przebiegu XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych