Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Informacja prasowa z sesji „Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM”

zorganizowanej w ramach XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich   POBIERZ

NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Nr 6/2016:---> POBIERZ

Informacja NRPiP dotycząca Komunikatu w sprawie szkoleń z zakresu wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KATOWICACH

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia  Zdrowia Psychicznego w Katowicach w dniach 4 – 9.10.2016 roku

Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r.

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich

Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - ZABURZENIA ODŻYWIANIA (ANOREKSJA I BULIMIA) JAKO PROBLEM MEDYCZNY I SPOŁECZNY

Rzeszów, 16 września 2016 r.
Hotel „KORONA” ul. Litewska 33B (vis a vis Szpitala Pro-Familia, Makro)w godzinach od 9.00 do 14.00

Wspólne stanowisko NRPiP, PTP i OZZPiP z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ

dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach oraz Odpowiedź MZ w tej sprawie ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczących wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki zmierzających do przywrócenia nauczania na poziomie liceów medycznych. ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych