Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Premier Rządu spotkała się z pielęgniarkami

Pismo Prezes NRPiP dotyczące Stanowiska nr 3 Prezydium NRPiP

z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2016 r. :--->POBIERZ

Debata NRPiP i Instytutu Zdrowia i Demokracji

Odpowiedź na Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

podjęte na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczące wprowadzenia zmian ustawowych w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki. --->POBIERZ

Notatka z posiedzenia przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ

w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
domowej oraz opiece paliatywno - hospicyjnej:--->POBIERZ
 

NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Nr 7/2016

MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Miesięcznik Naczelnej Izby  Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paluiatywno – hospicyjnej:--->POBIERZ

Stanowisko Nr 4 Prezydium NRPiP z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę lekarsko – Weterynaryjną:--->POBIERZ

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia

Minister Konstanty Radziwiłł podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia  przedstawił plan zmian w systemie ochrony zdrowia, który został zaakceptowany przez premier Beatę Szydło. Jak zmieni się sytuacja pielęgniarek i położnych po jego wprowadzeniu?

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych