Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia


 

Realizacja z ustaleń Konwentu Przewodniczących OIPiP

Załaczniki:

Informacja ---> POBIERZ

Rozporządzenie MZ ---> POBIERZ
 

Bezpłatne szkolenie on-line nt. terapii oddechowej u chorych na COVID-19

Szanowni Państwo,

w imieniu dr hab. med. Szczepana Cofty w załączniku przekazuję Państwu zaproszenie do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu on-line dla personelu medycznego zaangażowanego w opiekę nad pacjentami w trakcie leczenia i po przebyciu COVID-19.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji - szczegółowy program szkolenia na stronie: LINK

Załacznik ---> POBIERZ
 

Aktualizcja aktów prawnych i Komunikat ZUS w sprawie zasiłku chorobwego

Komunikat ZUS w sprawie Zasiłku chorobowego na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych - Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

Pełna treść Komunikatu w załączeniu (wraz z oświadczeniem) oraz na stronie: LINK

Załaczniki:

Akty prawne ---> POBIERZ

Oświadzczenie ubezpieczonego ---> POBIERZ

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z dnia 11 grudnia 2020 r ---> POBIERZ
 

Gdzie pielęgniarki i położne będą mogły się zaszczepić przeciw COVID-19?

W tzw. szpitalach węzłowych, których jest w Polsce 509, będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Szczepienie medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek rozpocznie się przed akcją szczepienia populacyjnego.

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego (w tzw. okresie „0”), zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali PSZ.

WAŻNE: Część szpitali zadeklarowało zaszczepienie tylko swojego personelu. Te szpitale nie są ujęte, jako szpitale węzłowe.

W szpitalach węzłowych zostanie zaszczepiony personel tych szpitali, ale także innych jednostek, w tym aptek.

Do 20 grudnia br. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w konkretnym szpitalu węzłowym.

LISTA SZPITALI WĘZŁOWYCH

Pismo Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia dot. przygotowań do rozpoczęcia realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19


Załącznik ---> POBIERZ

Pismo Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia dot. przygotowań do rozpoczęcia realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.


 Załącznik ---> POBIERZ
 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MÓWIĄ DOŚĆ

Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r.

Stanowisko nr 48

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii
SARS-CoV-2

Stanowisko nr 47 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r.

Stanowisko nr 47

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

w sprawie uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych