Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

W dniu 8 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw Pozycja: 497 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami: POBIERZ

 

NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 2/2017

Treść newslettera: ---> POBIERZ

Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej „Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych – uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki”

23-24 marca 2017 r. Warszawa

Konferencji towarzyszyć będzie Gala Finału XII Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016

Oferta kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Szczegóły: POBIERZ

Konferencja Dydaktyczna "Nowe wyzwania w opiece nad dzieckiem" Kraków


​Treść Ogłoszenia ---> Strona 1 i Strona 2

Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

Treść ogłoszenia ---> Załącznik 1 i Załącznik 2

II Ogólnopolska Konferencja Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących


Treść ogłoszenia ---> POBIERZ

XII Konferencja ,,Pacjent, pielęgniarka - partnerzy w działaniu' Kraków

Konferencja „Wychodzę ze szpitala i co dalej ? Ogólnopolski projekt wsparcia dla osób opiekujących się niesamodzielnymi pacjentami w domu


Treść komunikatu ---> POBIERZ

V Jubileuszowa Konferencja z cyklu "Bydgoskie Spotkania Położnych" z okazji Krajowego Dnia Położnych pt.: "Opieka nad kobietą i jej rodziną w praktyce współczesnej położnej"


Treść komunikatu ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych