Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Webinar dla pielęgniarek i położnych

Fundacja Akademia Esculap z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej przygotowała dla pielęgniarek i położnych bezpłatny webinar pt. „Procedura nie taka prosta jakby się wydawało: kaniulacja żył obwodowych w dobie COVID – 19”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja w godzinach 11:00 oraz 17:00.

 Prezenterem spotkania będzie Maria Budnik-Szymoniuk – pielęgniarka, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu (1993).

Honorowy patronat nad spotkaniem objęła Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 HARMONOGRAM

  1. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne a bezpieczeństwo kaniulacji żył obwodowych (w tym COVID – 19)
  2. Jak przygotować się do bezpiecznej realizacji procedury kaniulacji żył obwodowych?
  3. Nawyk – rutyna, pomoc czy utrudnienie
  4. Procedura kaniulacji zgodnie z wytycznymi INS oraz RKI – prezentacja przykładu

 

Ilość miejsce ograniczona

Rejestracja na wybraną przez siebie godzinę poprzez formularz zgłoszeniu w linku:

Godz.11:00 – 12:30 kliknij tutaj

Godz. 17:00 – 18:30 kliknij tutaj


 

OFERTY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Oferta fartuch jednorazowy ---> OTWÓRZ

Oferta kombinezon jednorazowy ---> OTWÓRZ

Oferta przyłbice ochronne ---> OTWÓRZ
 

OFERTY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Oferta fartuch ochronny ---> POBIERZ
 

Pisma w sprawie interpretacji przepisów prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrudnienia

Pismo Prezes NIPiP oraz odpowiedź Sekretarz Stanu w MZ Józefy Szczurek-Żelazko na zapytanie samorządu w sprawie rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawnych oraz zasad ich stosowania w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
 
Pismo Prezes Z. Małas ---> POBIERZ

Min. J.Szczurek-Żelazko do NIPiP normy ---> POBIERZ
 

Informacja dla pielęgniarek, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie.

W dniu 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), która wprowadza nowy przepis do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) - tj. art. 26b dotyczący powrotu do zawodu po przerwie.

Przeszkolenie, wyjaśnienie ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 maja 2020 r.

NIPiP wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z pismem o podjęcie działań w celu opracowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych oraz pielęgniarek, położnych pracujących w placówkach wychowania przedszkolnego i żłobkach ---> POBIERZ

Publikujemy Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 ---> POBIERZ

NIPiP ponownie wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą w czasie epidemii ---> POBIERZ

Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 7 maja br. ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 6 maja 2020 r.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii iryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 ---> POBIERZ

 

W dniu 30 kwietnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.


Teskt rozporządzenia ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 maja 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo NRPiP w Warszawie do pana Kazimierza Kleina Przewodniczacego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP dotyczace propozycji zmiany przepisów z prosbą o ich uwzględnienie do toczącego się w Senacie RP procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARE-Co V-2 (druk senacki nr 106) ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do Pani Józefy Szczurek - Żelazko w sprawie porodów rodzinnych ---> POBIERZ

Pismo NRPiP w Warszawie do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące kierowania pielęgniarek decyzją wojewodów do pracy przy zwalczaniu epidemii ---> POBIERZ

Wniosek dotyczacy wymiaru wynagrodzenia osób kierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym ---> POBIERZ

Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ
 
Copyright 2021 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych