Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia dot. przygotowań do rozpoczęcia realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19


Załącznik ---> POBIERZ

Pismo Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia dot. przygotowań do rozpoczęcia realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.


 Załącznik ---> POBIERZ
 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MÓWIĄ DOŚĆ

Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r.

Stanowisko nr 48

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii
SARS-CoV-2

Stanowisko nr 47 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r.

Stanowisko nr 47

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

w sprawie uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych

Aktualizacja aktów prawnych na dzień 7 grudnia 2020 r.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Stanowisko Nr 46 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 roku

Stanowisko Nr  46

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2020 roku

 

w sprawie stosowania prawidłowej interpretacji przez podmioty lecznicze przepisu art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.) wprowadzonej zmianą w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Stanowisko nr 45 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 r.

Stanowisko nr 45

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie złożenia do Komisji Zdrowia Senatu RP wniosku o ujęcie w sprawozdaniu Komisji Zdrowia Senatu RP do uchwalonej przez Sejm 27 listopada 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk sejmowy 763, 776 i 776A; druk senacki: 279) poprawek dotyczących procedury dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej dla osób, które posiadają dyplomy uzyskane w państwach trzecich nienależących do Unii Europejskiej zmierzających do zaniechania przyjęcia tej regulacji i przyjęcie sprawozdania Komisji Zdrowia Senatu RP przez Senat RP w tym zakresie.

Trzy dni debat i jeden cel – wypracowanie wspólnych rozwiązań dla opieki długoterminowej w Polsce w dobie postępujących zmian demograficznych i pandemii COVID-19Nad tymi i wieloma innymi zagadnieniami debatowali podczas trzydniowej konferencji (25-27 listopada) Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” eksperci akademiccy, przedstawiciele administracji rządowej, towarzystw naukowych, pracownicy sektorów opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacji pacjenckich. Konferencja o nazwie „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” odbyła się już po raz drugi. Tym razem pod patronatem honorowym: Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Komisji Europejskiej i European Ageing Network, międzynarodowej organizacji parasolowej, której członkiem od tego roku jest Koalicja.

Aktualizaja aktów prawnych


Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych