Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

APEL PREZESÓW SAMORZADÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii

APEL
PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH
z dnia 30 października 2020 r.
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów

 w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii

 

W dobie nasilającej się w niepokojący sposób drugiej fali epidemii Prezesi samorządów zawodów medycznych apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie wszelkich mieszczących się w zakresie prerogatyw obu urzędów działań zmierzających do poprawy działania systemu ochrony zdrowia oraz do zapewnienia pracownikom medycznym jak najlepszych warunków świadczenia pacjentom pomocy medycznej.

Stanowisko nr 44 Prezydium NRPiP

Stanowisko nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS – CoV -2 podjęte w dniu 30 października 2020 r.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Sejm przyznaje a następnie odbiera dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych


Szanowane Koleżanki i Koledzy,

walka z epidemią COVID-19 wymaga od naszego środowiska i każdego z nas z osobna heroicznego wysiłku, odwagi i wytrwałości. Codziennie narażamy siebie i naszych najbliższych na zakażenie, a mimo to w poczuciu obowiązku pokonujemy zmęczenie i stajemy do pracy przy łóżku chorego w różnych miejscach, na różnych stanowiskach. Dlatego policzkiem jest dla nas to, co zadziało się ostatnio w Sejmie. Czujemy się oszukani!


 

Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym

Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań?

Oferta dotyczy pracy w pierwszym tymczasowym szpitalu dla chorych zakażonych koronawirusem w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: LINK

Infolinia

22 295 95 00

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 , które zostały przekazane wszystkim Senatorom

Załacznik:

Druk Senacki nr 235 ---> POBIERZ

 

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego z dnia 23.10.2020 r.

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

Załącznik ---> POBIERZ

Prośba o wolontariat - COVID - 19

Aktualizacja aktów prawnych - stan na dzień: 21.10.2020


Monitoring aktów prawnych ---> POBIERZ
 

Pilna prośba Wojewody Podkarpackiego

W związku ze stale wzrastającą wysoką liczbą zakażeń w województwie podkarpackim i pismem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku przesłanym do Wojewody Podkarpackiego kierujemy do członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zapytanie o gotowość podjęcia się tego zadania w SPZOZ w Sanoku.
Deklaracje prosimy kierować drogą e-mailową na adres biuro@oipip.krosno.pl


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo Pana Sebastiana Irzykowskiego – Wiceprezesa NRPiP w sprawie podjętych Stanowisk nr 36 oraz 37 przez NRPiP wraz z odpowiedzią Ministra Zdrowia.


1. Pismo Wiceprezesa NIPiP kierowane do Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

2. Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych