Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Warsztaty pt. Organizacja stanowiska pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych

Komunikat

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

9 września 2014 Światowy Dzień FAS w Krośnie - konferencja pt

Ilona Tułodziecka (1949 - 2014)

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 czerwca 2014 r. odeszła od nas Ilona Tułodziecka – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych II i III kadencji.

Konferencja szkoleniowa 4-6 listopada 2014 r.

VIII JESIENNE WARSZTATY PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do udziału w VIII jesiennych warsztatach z zakresu pielęgniarskiej opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz na spotkanie integracyjne środowiska pielęgniarskie zajmujące się opieka paliatywną.

Kwestionariusz oceny wprowadzenia ICNP do praktyki

Apel Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Pielęgniarstwo - nauka i praktyka

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  „Pielęgniarstwo - nauka i praktyka” PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE W NOWOCZESNEJ EUROPIE

Konferencję na temat: „Kim jest pielęgniarka i położna we współczesnej opiece zdrowotnej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy współudziale Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej organizuje Konferencję na temat: „Kim jest pielęgniarka i położna we współczesnej opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2014 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza przy ul. Kolejowej 1 w Krośnie o godz. 8 30

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych