Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Światowy Dzień Zdrowia. Ukraina drugą Syrią?


Jak co roku, 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Ustanowione przez WHO święto zdominują tym razem dramatyczne historie ataków na szpitale, ich pacjentów i pracowników. Ponad 80 ataków na placówki medyczne i 12 000 000 potrzebujących pomocy w Ukrainie sprawia, że wojna za naszą wschodnią granicą coraz bardziej przypomina kryzys, z którym od 11  lat mierzą się Syryjczycy.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W OCHRONIE ZDROWIA 2022. RAPORT I WEBINAR

Nowy raport o cyberbezpieczeństwie w placówkach ochrony zdrowia

Jak chronić się przed cyberatakami, zabezpieczyć dane pacjentów i stosować w praktyce przepisy RODO – raport „Bezpieczeństwo danych w placówkach ochrony zdrowia” czasopisma OSOZ Polska prezentuje najnowsze wytyczne i wymagania prawne dla sektora zdrowia.

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej cudzoziemcowi w trybie art. 35 i 36 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

W Polsce prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej cudzoziemcowi przyznaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Podstawy prawne: art. 35 i 36 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 479 ze zm.) okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu, może przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na stałe albo na czas określony cudzoziemcowi, który:

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie weryfikacji opinii prof. dr hab. Wieli Hojeńskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji klinicznej, dotyczące realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach których

Notatka ze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki długoterminowej

Ankieta dla pracowników ochrony zdrowia bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad matkami/noworodkami na poziomie placówki podczas pandemii Covid-19

Warszawa dnia 1 marca  2022r.

Szanowni Państwo

Położne, Położni

W imieniu NRPiP zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w wypełnieniu anonimowej ankiety, opracowanej na potrzeby projektu badawczego IMAGINE EURO.

Ankieta jest opracowana na standardach WHO, skierowana do szerszego grona praktyków: lekarzy ginekologów, neonatologów położnych. Wypełnienie ankiety będzie ważnym głosem naszego środowiska w międzynarodowej dyskusji w sprawie opieki nad matką i dzieckiem w okresie pandemii.

Ponadto wyniki ankiety zostaną wykorzystane do poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w okresie COVID-19.

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.

Link do ankiety:

LINK

Opinia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych, opracowaną przez Panią Monikę Drab, radcę prawnego NIPiP.


Załącznik ---> POBIERZ

Korespondencja z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie prac nad propozycjami zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.Pismo ---> POBIERZ

Odpowiedź --->
POBIERZ

 

Pismo Pani Prezes Zofii Małas Prezesa NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie dodatków covidowych dla pielęgniarek i położnych.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Pismo ws. Komunikatu wydanego przez MZ


Pismo NIPiP ---> POBIERZ

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych