Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach, Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza i psychologa, oraz wizyt pielęgniarki, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Dopuszcza się realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. 1) 2)

Komunikat NIPiP


 

Przedłużenie obowiązujących przepisów regulujących zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE DOSTANĄ ŚRODKI NA INFORMATYZACJĘ

Dzięki intensywnym staraniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już niedługo pielęgniarki i położne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Tak zakłada przekazany do konsultacji publicznych projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. NFZ zamierza na ten cel przeznaczyć maksymalnie 1 mln zł.

Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej Inauguracja Kampanii „Nursing Now” Polska


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.


W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPRAWIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2


Treść w załaczniku ---> POBIERZ

 

Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 3 marca 2020 r.
 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowny Panie Przewodniczący,
 
Przesyłam w załączeniu Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej, z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Okręgowej Izby.
 
Z poważaniem
 
Marzena Mazurek
Asystent Prezesa

Załaczniki:
APEL ---> POBIERZ

Praca w Żłobku w Ustrobnej


Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

 

Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem?

Gabriel Leung, ekspert ds. epidemiologii koronawirusa, powiedział, że 60% światowej populacji może ostatecznie zostać zarażonych. Pojawienie się epidemii we Włoszech wywołało panikę w całej Europie. Do szpitali zaczęli zgłaszać się masowo pacjenci. W tej sytuacji Główny Inspektor Sanitarny informuje, jak zapobiegać zakażeniuCo trzeba wiedzieć o koronawirusie? Więcej informacji na stronie internetowej: LINK

Nowe świadczenie – porada pielęgniarska i położnicza

Porada pielęgniarska i położnicza obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W ramach tej porady pielęgniarka, położna może udzielać samodzielnych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Nowe rozwiązanie  to nie tylko szansa na poszerzenie kompetencji, a co za tym idzie zwiększenie samodzielności zawodowej pielęgniarki, położnej, ale również ułatwienie pacjentom dostępu do specjalistycznych świadczeń medycznych. Chodzi o usprawnienie systemu, poprawienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Zależy nam na tym, aby pacjent jak najszybciej uzyskał poradę specjalistyczną – podkreślała podczas spotkania Minister Józefa Szczurek-Żelazko.Nowe świadczenie jest osobno finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  i udzielane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) w następujących dziedzinach: chirurgia ogólna, kardiologia, diabetologia oraz przez położną w dziedzinie położnictwo i ginekologia.
 
Copyright 2021 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych