Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo Lidl ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 9 - 10 kwietnia 2020 r.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ
 

Życzenia 

Życzenia NIPiP

Miejsca parkingowe

Komunikat dot. miejsc parkingowych ---> POBIERZ


 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Opinia Prawna ---> POBIERZ

Pismo przewodnie NRPiP ---> POBIERZ

Pismo do Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ


 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 kwietnia br.

Apel Prezydium NRPiP z 7.04.2020 r. skierowany do przedsiębirców ---> POBIERZ

Apel Prezydium NRPiP z 7.04.2020 r. skierowany do Prezydentów Miast ---> POBIERZ

Dzialania UE ---> POBIERZ

Informacja Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Komunikat NRA  Obsługa poza kolejnością ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 6 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Pismo do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ
 
Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych