Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

e-pielegniarka.net

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat: „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept”, autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed.

Oficjalna notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

Treść notatki: ---> POBIERZ
 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 r.: ---> POBIERZ

XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu

27-29 września 2016r.

NFZ: Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń

Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej dostępny na stronie NFZ:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dsoz,6906.html

Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

odpowiedź na interpelację posła na sejm RP Piotra Uruskiego skierowaną do Ministra zdrowia W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W SPOSOBIE ORGANIZACJI POZ

Treść pisma: ---> POBIERZ

IV Małopolska Konferencja dla Położnych -

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Małopolskiej Konferencji dla Położnych, która odbędzie się w Niepołomickim Zamku - perle renesansowej architektury, gdzie przez wieki bywali, pracowali oraz polowali w Puszczy Niepołomickiej królowie i książęta z dynastii Piastów i Jagiellonów

Pismo Prezesa NFZ

w sprawie zasad postępowania przy uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept, przez osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 r. poz. 1991.)

Treść pisma: ---> POBIERZ

Narodowa Służba Zdrowia – minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych