Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Jedność i solidarność – apel biskupów metropolii przemyskiej

Duszpasterz Służby Zdrowia na Dzień Pielęgniarki i Położnej12 maja odbędzie się Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki – święto ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w 1965 r. 8 maja osobne święto miały położne w Polsce. Z tej okazji ks. Jacek Kaszycki, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia i kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w artykule pt. „Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej” pisze m.in. o poświęceniu pielęgniarek w stanie epidemii oraz pojawiającej się wobec nich agresji. Prezentujemy treść artykułu, który znajduje się na stronie internetowej Duszpasterstwa Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej (www.dsz.rzeszow.pl):

Serdeczne zyczenia

Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2
 

Wydrukuj aktualny status z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

21 maja 2020 Konferencja Naukowa dla Pielęgniarek Stomijnych online


 

Zaproszenie na darmowe e-Seminarium – „COVID-19 w okresie okołoporodowym – najnowsze światowe i europejskie zalecenia dotyczące postępowania”

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 maja br.

NIPiP udostępniła na stronie LINK dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i  wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. LINK

NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia
z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. ---> POBIERZ

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister wskazał,
że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej LINK
 
Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych LINK:
  • sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
  • rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych
Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 ---> LINK

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13 maja br.

Akty prawne na dzień 13 maja 2020 r. ---> POBIERZ

Przekazujemy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Wytyczne znajdują się pod linkiem: LINK
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12 maja br.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.
 załączniki:


Dzięki interwencji NIPiP w Ministerstwie Zdrowia, do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, przekazana zostanie kolejna tura środków ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie,  praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń. ---> POBIERZ
 
Przekazujemy życzenia, które z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych w Polsce złożyli artyści, dziennikarze, politycy, medycy. Życzenia i podziękowania znajdują się nas stronie: LINK
 
Monitoring aktów prawnych na dzień 11 maja br. ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych