Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach post-epidemii

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach badania „Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach post-epidemii”, którego głównym celem jest zaproponowanie rozwiązań w obszarze zarządzania personelem medycznym w warunkach kryzysu pandemicznego i po nim.

Badanie prowadzone jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) przy współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych przy zaangażowaniu ekspertów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz polityki zdrowotnej z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ankieta składa się z pięciu bloków pytań. Część pytań ma tylko jedną odpowiedź, a część kilka. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją. Szacujemy, że czas wypełnienia ankiety wyniesie ok. 10 min. Gwarantujemy anonimowość badania. Dla ułatwienia w ankiecie zastosowano terminy potoczne, takie jak: pacjent Covid tj. pacjent zarażony SARS-COV-2, świadczenie Covid tj. świadczenie medyczne udzielane pacjentowi zarażonemu SARS-COV-2.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem,

Beata Buchelt, dr hab. Prof. UEK

Iwona Kowalska-Bobko, dr hab. Prof. UJ

LINK do Ankiety ---> OTWÓRZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 czerwca 2020 r.


Akty Prawne ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 czerwca 2020 r.

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 5.06.2020 r. ---> POBIERZ

Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat danych dotyczacych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek. ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj.z udziałem osoby towarzyszącej. ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o dane dotyczace zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek. ---> POBIERZ


Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj.z udziałem osoby towarzyszącej. ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 czerwca 2020 r.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 czerwca 2020 r. ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 czerwca 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 3.06.2020 r. ---> POBIERZ

GIP ZALECENIA dla położnej POZ COVID-19 ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 2 czerwca 2020 r.

Odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP dotyczące objęcia dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii COVID-19 w przypadku zakażenia koronawiursem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.

Pismo NRPIP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ na pismo Prezes NIPiP ---> POBIERZ

 

NRPiP zwraca się z wnioskiem o pilne opublikowanie wytycznych w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa sars cov 2 dla personelu medycznego pracującego w uzdrowiskach i pacjentów


 

Odpowiedź MZ w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metoda e-learning

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 czerwca 2020 r.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Informacja o spotkaniu online w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ
 

Bezpłatne webinarium "Opieka ambulatoryjna nad matka i dzieckiem w trakcie epidemii COVID - 19"


WRAZ Z MARKĄ NAN® ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WEBINARIUM: OPIEKA AMBULATORYJNA NAD MATKĄ I DZIECKIEM W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

Prelegent: Wojciech Wojtal, prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego, Dyrektor Wydziału Prawnego Wojskowego Instytutu Medycznego, wykładowca CKP WIM, Studiów Podyplomowych z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy na czacie. Po zakończeniu prezentacji wykładowca odpowie na wybrane pytania.

Uwaga: ilość uczestników w każdym szkoleniu jest ograniczona.





































Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych