Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Interpelacja w sprawie proponowanych przez MZ zmian w sposobie organizacji POZ

Treść interpelacji:---> POBIERZ

Notatka z III posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Głównymi dyskutowanymi tematami był plan działań NRPiP oraz Komisji i zespołów problemowych na rok 2016 oraz plan kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego. Nie zabrakło również rozmowy nad wnioskami zgłoszonymi do Naczelnej Rady.

Opinia prawna dotycząca ratowników medycznych

Zachęcamy do zapoznania się z opinią prawną dotyczącą możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w podmiotach leczniczych i realizowania przez nich świadczeń medycznych poza systemem ratownictwa medycznego:---> POBIERZ
 

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie

Pikieta Pielęgniarek i Położnych POZ


 

Informuję, że dzisiaj tj 23.06.2016r. otrzymałam telefoniczne potwierdzenie zgody Urzędu Miasta Warszawy, na zgromadzenie publiczne, w dniu 29.06.2016r., Warszawa, ul. Miodowa 15 (Ministerstwo Zdrowia).
 


Z poważaniem

Organizator Pikiety i przewodnicząca Zespołu projektowego ds zmian systemowych POZ

mgr Dorota Czajka

Pismo z MZ dotyczące uwag do prac Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ

Treść pisma:---> POBIERZ

Pismo do Posłów Rzeczypospolitej Polskiej

dotyczące proponowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła zmian w sposobie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej i podjęcie takich działań, które zapewnią pacjentom bezpieczeństwo i właściwą opiekę, a pielęgniarkom i położnym dalsze funkcjonowanie indywidualnych praktyk i utworzonych przez nie samodzielnych podmiotów leczniczych. 

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o jak najszybsze podjęcie przez Rząd RP działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Pani Premier! Niejednokrotnie deklarowała Pani, że poprawa sytuacji polskich pielęgniarek i położnych będzie priorytetem Rządu RP i dawała wyraz swojemu oburzeniu, że Pani poprzednicy dopuścili się w tej kwestii tak wielkich zaniedbań.

List pielęgniarza

Protest pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka mógłby odbyć się w każdym lub w zdecydowanej większości szpitali w Polsce z uwagi na analogie. Jako pielęgniarz z kilkunastoletnim stażem pracy w zawodzie, specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii, kursami i szkoleniami, w tym także międzynarodowymi z zakresu reanimacji, zabiegów ratujących życie, czy technik znieczulania ośmielam się stwierdzić, że błędem byłoby zaniechanie podobnej akcji o charakterze ogólnopolskim.

Obraz pielęgniarki, która zarabia średnio, z moich doświadczeń, mniej więcej 2100 złotych netto z dyżurami dwunastogodzinnymi, lub bez, na pełnym etacie w państwowym szpitalu, pracując sama na dwudziestoparoosobowym oddziale i jest zadowolona z tej trwale zahibernowanej płacy i skromnych warunków pracy tak pod kątem wyposażenia, jak i relacji z pracownikami szpitala (tj. lekarzami, a zwłaszcza z przełożonymi) jest szkodliwy tak dla mnie, jak i dla moich koleżanek.

Konferencja prasowa Prezes NRPiP dotycząca strajku Pielęgniarek i Położnych w CZD

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych