Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

skierowane do Dyrektorów/Kierowników ZOZ funkcjonujących na terenie działania OIPiP w Krośnie i realizujacych świadczenia w zakresie POZ

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. realizacji ustnych zleceń lekarskich

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

Pismo Piotra Warczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

dotyczące odpowiedzi na Stanowisko Nr 1 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży: ---> POBIERZ
 

e-pielegniarka.net

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat: „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept”, autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed.

Oficjalna notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

Treść notatki: ---> POBIERZ
 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 r.: ---> POBIERZ

XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu

27-29 września 2016r.

NFZ: Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń

Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej dostępny na stronie NFZ:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dsoz,6906.html

Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

odpowiedź na interpelację posła na sejm RP Piotra Uruskiego skierowaną do Ministra zdrowia W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W SPOSOBIE ORGANIZACJI POZ

Treść pisma: ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych