Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Notatka ze spotkania, które odbyło się 1 lipca 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia.


Załącznik ---> POBIERZ
 

KOMUNIKAT MZ WS. REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel. 

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu. 

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

Źródło:LINK

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 lipca 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 1.07.2020 r. ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Z prac NRPiP

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych skierowany do Pielęgniarek i Położnych ---> OTWÓRZ

Stanowisko Nr 36 z dnia 24 czerwca 2020 roku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla personelu medycznego ---> OTWÓRZ

Stanowisko Nr 37 z dnia 24 czerwca 2020 r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych ---> OTWÓRZ

Stanowisko nr 38 SPRZECIW Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ---> OTWÓRZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE TWOJEGO PRAWA DO 6 – DNIOWEGO URLOPU SZKOLENIOWEGO

„Poniosły największą ofiarę w walce z epidemią”. Cztery pielęgniarki uhonorowane

Ogłoszenie

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19 czerwca br.

Załaczniki:

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 19.06.2020 r. ---> POBIERZ

UCHWAŁA,SENATU RP w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. ---> POBIERZ

Akty prawne. ---> POBIERZ

Informacja prasowa samorząd pielęgniarek i położnych w hołdzie pielęgniarkom. ---> POBIERZ

Uroczystość w intencji bł. Hanny Chrzanowskiej oraz zmarłych pielęgniarek zakażonych koronawirusem. ---> POBIERZ
 

Strona dla pielegniarek medycyny szkolnej

Uprzejmie informujemy, że powstała strona internetowa dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania: LINK

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych: LINK

Zapraszamy zarówno pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, jak i higienistki szkolne do zapoznania się z treścią, wypełnienie ankiety i przekazanie nam uwag zarówno do strony jak i do ankiety.

BARDZO PROSIMY PIELĘGNIARKI SZKOLNE O WYPEŁNIENIE ANKIETY

Pozdrawiamy Wszystkich Państwa bardzo serdecznie,

z poważaniem

prof. IMID, dr hab. med. Anna Oblacińska
mgr Wisława Ostręga
starszy asystent, specjalista
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka
ul.Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
tel: 223 277 410
mail: wislawa.ostrega@imid.med.pl


 

Informacja w sprawie raportu dotyczącego żywienia w polskich szpitalach

Informacja ws. raportu dotyczącego żywienia w polskich szpitalach LINK

Sieć Obywatelska Watchdog Polska opublikowała raport na podstawie danych zebranych w trybie dostępu do informacji publicznej na temat żywienia w polskich szpitalach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: Szpitale od kuchni – raport.

Problem niskiej jakości żywienia w szpitalach i jego negatywnego wpływu na proces zdrowienia od lat sygnalizuje środowisko medyczne. Raport NIK-u z 2018 roku również negatywnie ocenia szpitalne jedzenie.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych