Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko nr 39 NRPiP z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 39

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabyć w/w uprawnienia

Więcej w załaczniku:

Stanowisko str nr 1 ---> POBIERZ
Stanowisko str nr 2 ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia

w sprawie dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca wraz z uzyskaną odpowiedzią.

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia w przedmiocie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki na pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 ze zm.) – możliwość przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach lec


Załącznik ---> POBIERZ
 

Aktualizacja aktów prawnych na dzień 10.10.2020


Załącznik ---> POBIERZ
 

Szczepionki przeciw grypie dla personelu medycznego – do 14 października można złożyć zapotrzebowanie

Wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne, które nie nabędą szczepionek przeciw grypie dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki za pośrednictwem strony szczepionkanagrype.mz.gov.pl

Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski podjął decyzję o zabezpieczeniu dostępu do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej jak również farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Wszystkie zainteresowane podmioty, które nie kupią na rynku farmaceutycznym odpowiedniej liczby szczepionek dla wyżej wskazanych osób, od 1 października mogą zgłaszać  zapotrzebowanie przez formularz dostępny na stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl.

Kto może zgłosić zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciw grypie?

  1. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:
  • podmioty lecznicze, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień ochronnych na grypę osobom zatrudnionym w tych podmiotach;
  • pozostałe podmioty biorące udział w świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie zawarły ww. umowy, ale zawarły umowę z NFZ w innym zakresie świadczeń zdrowotnych
  1. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.

Więcej informacji na stronie:

LINK
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30.09.2020r.

Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 30 września br.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Forum Pielęgniarki i Położnej - 9-18 października 2020 - konferencja on-line


 

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji dla pielęgniarek walczących z koronawirusem


Jak co roku mam zaszczyt zaprosić pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji. Celem nagrody jest promocja zawodu pielęgniarskiego oraz umożliwienie rozwoju zaangażowanym pielęgniarkom i pielęgniarzom.
Jest to wyjątkowa edycja, ponieważ zgłoszenia dotyczą rozwoju opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19. Temat prac jest bardzo szeroki, dlatego liczymy na kreatywność talentów pielęgniarskich.
 
Nagrodą jest stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż. Jest to wielka szansa dla laureata, a także prestiż dla Izby Pielęgniarskiej, która również otrzyma nagrodę w postaci dyplomu.
 
Zgłoszenia można wysyłać do 6 listopada 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej: LINK

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
 
Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych